Kripto Varlık Kanunu TBMM’den Geçti

Kripto varlık kanunu dijital para birimleri ve kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan bir mevzuattır. Bu kanun kripto varlıkların kullanımı, transferi, alım satımı ve depolanması gibi konuları düzenlerken yatırımcıları ve kullanıcıları korumayı amaçlamaktadır.

Kripto varlık kanunu kapsamında Türkiye’de önemli bir adım atıldı. TBMM’de kabul edilen yeni yasa ile kripto varlık borsaları artık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi tutuldu. Bu düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet izni alması ve belirli sermaye şartlarını sağlaması da zorunlu kılındı.

Kripto Para Düzenlemesi Neleri Getirdi?

26 Haziran 2024 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kripto varlıklarla ilgili kapsamlı düzenlemeler içeren “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifini kabul etti. Bu yasa, Türkiye’deki kripto varlık sistemini düzenlemeyi ve denetlemeyi hedefliyor. Düzenlemenin detayları ise şöyle:

Kripto Varlık Kanunu TBMM'den Geçti

Yeni yasayla birlikte, kripto varlık borsaları ve hizmet sağlayıcılar Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) faaliyet izni almak zorunda olacak. Bu düzenleme, kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların belirli sermaye şartlarını yerine getirmesini ve daha güvenli bir hizmet sunmasını amaçlıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının belirli bir sermaye gereksinimini karşılaması gerekecek. Ayrıca, kripto varlık transferleri SPK tarafından kayıt altına alınacak. Bu adım, piyasa manipülasyonunu ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor.

Yeni yasaya göre, izinsiz faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ağır cezalar uygulanacak. İzinsiz faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere 3 ila 5 yıl hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca zimmet suçu işleyen hizmet sağlayıcı yöneticilerine 8 ila 14 yıl hapis cezası uygulanacak. Piyasa bozucu eylemler ve bilgi suistimali gibi manipülatif eylemler için 246 bin liradan 6 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

SPK, izinsiz kripto varlık faaliyetlerini internet üzerinden tespit ettiğinde içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararı alabilecek. Bu düzenleme, yatırımcıları korumak ve piyasadaki düzeni sağlamak amacıyla getirildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacak. Bu, piyasanın daha düzenli ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlayacak.

Yeni yasayla birlikte, kripto varlık borsaları ve hizmet sağlayıcılar Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) faaliyet izni almak zorunda olacak. Bu düzenleme, kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların belirli sermaye şartlarını yerine getirmesini ve daha güvenli bir hizmet sunmasını amaçlıyor.

Yasa, müşterilerle kripto varlık hizmet sağlayıcıları arasında sözleşme imzalanmasını zorunlu hale getiriyor. Ayrıca bankalar ve aracı kurumlar gibi diğer finansal kuruluşlara tanınan uzaktan iletişim araçlarıyla sözleşme ilişkisi kurma imkânı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına da tanınıyor. Bu, müşterilerin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile olan ilişkilerini daha kolay ve erişilebilir getirmeyi amaçlıyor.

Kanun maddesinde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterilere karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran her türlü sözleşme şartının geçersiz olduğu belirtiliyor. Bu, müşterilerin haklarının korunması ve haksız uygulamalara karşı korunmalarının sağlanması açısından önemli bir düzenlemedir. Ayrıca müşterilerin itiraz ve şikayetlerinin çözüleceği dahili mekanizmalar oluşturulması zorunlu kılınarak borsaların iletişim hatlarına önem vermesi amaçlanıyor.

Hangi Kripto Varlıklar Yasa Kapsamında?

Yasa, yalnızca kripto paralarla sınırlı kalmayıp stablecoin olarak adlandırılan ve değeri bir para birimine sabitlenmiş dijital varlıkları da kapsamaktadır. Stablecoin’ler, dalgalı kripto para piyasasında daha stabil bir değer sunmayı hedefler. Bunun yanı sıra, NFT (non-fungible token) gibi benzersiz dijital varlıklar da yasanın kapsamı içine alınmıştır. NFT’ler, sanat eserlerinden dijital koleksiyonlara kadar geniş bir yelpazede dijital mülkiyeti temsil eder ve yasanın bu alanda da düzenlemeler getirmesi, kullanıcıların haklarını koruma açısından önemlidir.

Kripto varlık kanunu ayrıca, DeFi (Decentralized Finance) projeleri ve bu projeler kapsamında sunulan tokenları da kapsamaktadır. DeFi projeleri, geleneksel finansal aracıları ortadan kaldırarak kullanıcıların doğrudan birbirleriyle finansal işlemler yapmalarına olanak tanır. Bu alanda faaliyet gösteren platformlar ve projeler, yasanın belirlediği lisans ve düzenleme şartlarına tabi tutulur. Bu kapsamlı yasal düzenlemeler, kripto varlık piyasasında daha güvenli ve şeffaf bir ortam oluşturmayı hedeflerken kullanıcıların ve yatırımcıların haklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır.

Kripto yasası kapsamına giren dijital varlıklar şöyle sıralanabilir:

Kripto Varlık Kanunu TBMM'den Geçti

Menkul Kıymet Kripto Varlıkları (Securities Tokens)
Menkul kıymet hakları barındıran ve sahiplerine belirli getiriler sağlayan kripto varlıklar.

Elektronik Para Kripto Varlıkları (E-money Tokens)
Elektronik ödemelerde kullanılmak amacıyla ihraç edilen kripto varlıklar.

Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) ve Benzeri Teknolojilere Dayalı Kripto Varlıklar
Blok zinciri veya benzeri dağıtık defter teknolojilerini kullanarak işlem gören kripto varlıklar (örneğin, Bitcoin, Ethereum).

Stabil Kripto Varlıklar (Stablecoins)
Değerini korumak için çeşitli emtia, değerli maden veya devlet paralarını rezerv olarak kullanan kripto varlıklar.

Stabil Olmayan Kripto Varlıklar (Non-stable Tokens)
Değeri sabit olmayan, piyasa dalgalanmalarına açık kripto varlıklar.

Fayda Kripto Varlıkları (Utility Tokens)
Belirli bir hizmete veya ürüne erişim hakkı sağlayan kripto varlıklar.

Yasa Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarını Sınıflandırıyor

Yeni düzenlemeler kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcıları da çeşitli kategoriler altında tanımlanacak. Bu kategoriler şunlardır:

Kripto Varlık Kanunu TBMM'den Geçti
Platformlar

Kripto varlık alım-satım, takas, transfer, saklama ve benzeri işlemleri gerçekleştiren kuruluşlar.

Kripto Varlık Saklama Hizmeti Sağlayan Kuruluşlar

Platform müşterilerinin kripto varlıklarının veya bu varlıklara ilişkin özel anahtarların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan kuruluşlar.

İlk Satış veya Dağıtım Hizmeti Sağlayan Kuruluşlar

Kripto varlıkların ilk kez satışa sunulmasını veya dağıtımını gerçekleştiren kuruluşlar.

Diğer Hizmet Sağlayıcılar

Kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşlar.

Mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde SPK’ye başvurarak faaliyet izni alacak. Yurt dışında yerleşik firmalar ise Türkiye’deki faaliyetlerini 3 ay içinde sonlandırmak zorunda olacak.

Metamax’ın Yasaya Uyum Süreci

Metamax olarak yeni yasaya tam uyum sağlamak amacıyla gerekli adımları hızla atıyoruz. SPK’den faaliyet izni almak için başvuru sürecimizi başlattık ve sermaye gereksinimlerini karşılamak üzere finansal yapılandırmalarımızı gerçekleştirdik. Ayrıca kullanıcılarımızın güvenliğini ve işlemlerinin şeffaflığını artırmak için gerekli teknolojik altyapı ve sistem güncellemelerini yasa çıkmadan çok önce tamamladık.

Metamax olarak yatırımcılarımızın haklarını koruma ve piyasa güvenliğini artırma misyonumuz doğrultusunda, yeni düzenlemelere tam uyumlu bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Kripto Varlık Kanunu TBMM'den Geçti

Siz de Metamax dünyasına adım atın!